slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2020 / 128 ) İstanbul, 15.06.2020

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %10 Olarak Yeniden Belirlenmiştir.

 

31.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği yayımlanmıştır.

 

Anılan Tebliğ ile;

- Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 9,

- Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %10 olarak yeniden tespit edilmiştir.

 

Belirlenen yeni oranlar Tebliğin yayımı tarihi olan 13.06.2020’de yürürlüğe girmiştir.

 

Bilindiği üzere; 238 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; mükelleflerin dönem sonlarında alacak ve borç senetleri için yapacakları reeskont işlemlerinde T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avans işlemleri için belirlediği faiz oranını esas almaları ve iç iskonto yöntemini uygulamaları gerekmekte, 64 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince vadeli çekler de reeskont uygulamasında alacak ve borç senedi olarak değerlendirilmektedir.

 

Buna göre; Vergi Usul Kanunu'nun 281 ve 285 inci maddelerine göre alacak ve borç senetleri için yapılacak reeskont işlemlerinde (senette faiz oranı yazılı değil ise) %10 oranı dikkate alınacaktır.

 

11.10.2019 (dahil)-20.12.2019 (dahil) tarihleri arasında uygulanacak oran; %18,25,

21.12.2019 (dahil)-12.06.2020 (dahil) tarihleri arasında uygulanacak oran; %13,75,

13.06.2020 tarihinden sonra (bu tarih dahil) yapılacak reeskont işlemlerindeki oran ise %10 dur.

 

Vergi Usul Kanunu’nun 280 inci maddesine göre, yabancı para ile olan borç ve alacak senetlerinin reeskontunda ise, varsa senette yazılı faiz oranının, senette faiz oranı yer almıyorsa yukarıda yer alan Merkez Bankası tebliğindeki faiz oranı değil, değerleme gününde geçerli Londra Bankalar Arası Faiz Oranının (LİBOR) esas alınması gerekir.

 

Bahse konu Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

13 Haziran 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31154

 

 

TEBLİĞ

 

               Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edilmiştir.

 

               Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.