slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2020 / 127 ) İstanbul, 08.06.2020

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Bildirimlerinin Hafatlık Yapılmasına İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca bildirimler, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ikinci ayın sonuna kadar ve 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanır” hükmü uyarınca 31.03.2020 veri formlarının girişinin Mayıs sonuna kadar tamamlanması gerekmekte iken TCMB yaptığı açıklama ile 2020 birinci çeyrek dönem veri formu giriş süresini, Haziran ayı sonuna kadar uzatmış, devamında ise 02.06.2020 tarihli duyuru ile 15 Haziran 2020 tarihine kadar tamamlanması talep edilmişti.

 

T. C. Merkez Bankasından Denetim Şirketi olarak 08.06.2020 tarihinde aldığımız bildirim ile 16.06.2020 tarihinden itibaren veri giriş formlarının Haftalık olarak bildirimi talep edilmektedir. Firmanızın Yönetmelik'in 5’inci maddesi ile belirlenen yükümlülük kapsamında olması durumunda, haftalık hesap dönemine ilişkin bildirimlerinizi duyuru ekinde yer alan formun doldurularak 16 Haziran tarihinden itibaren her hafta Salı mesai bitimine kadar kurumsalizleme@tcmb.gov.tr resmi e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir. TCMB’den gelen mail metni aşağıda, mail ekinde yer alan TCMB Kurumsal İzleme Haftalık Veri Formu ise Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

Sayın Yetkili,

 

Ülkemiz ekonomisindeki genel eğilimlerin ve uygulanan ekonomik politikaların etkilerinin zamanlı izlenebilmesi açısından firmaların çeyrek dönemlik raporlamalarının yanı sıra haftalık raporlanmasına da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5'inci maddesi ile belirlenen yükümlülük koşullarını sağlayan firmalar, haftalık olarak, Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP) gereklerine uygun olarak hazırlanmış yasal mali tablo verilerini YP ve TL ayrımında raporlayacaktır.

 

Bilginizi, Firmanızın Yönetmelik'in 5’inci maddesi ile belirlenen yükümlülük kapsamında olması durumunda, haftalık hesap dönemine ilişkin bildirimlerinizi ekte yer alan formu doldurarak 16 Haziran tarihinden itibaren her hafta Salı mesai bitimine kadar kurumsalizleme@tcmb.gov.tr resmi e-posta adresine iletmenizi rica ederiz. Formun açıklama alanında hangi hesap kalemlerinin raporlanması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Raporlamalar Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılacak olup, ayrıca reeskont veya tahakkuk hesaplanması beklenmemektedir. Formun kontrol alanında hatalı ya da eksik veri girişlerinin önlenmesine yönelik uyarılar bulunmaktadır.

 

Konu ile ilgili yazılı talimat tarafınıza ayrıca iletilecektir.

 

Form ile ilgili her türlü sorularınız için iletişim kişileri ve iletişim bilgileri:

 

Merve ARTMAN - Merve.Artman@tcmb.gov.tr

Gonca Zeynep ÖZDEMİR - Zeynep.Ozdemir@tcmb.gov.tr

İsmail Onur YILMAZ - IsmailOnur.Yilmaz@tcmb.gov.tr

Eray GÖKGÖR - Eray.Gokgor@tcmb.gov.tr

Fatih Yalçın METE - Fatih.Mete@tcmb.gov.tr

 

Bilginizi rica ederiz.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıEk dosyayı indirmek için tıklayınız.