slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2020 / 126 ) İstanbul, 03.06.2020

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesine Eklenen Bent ile Serbest (Döviz ) Fonları İçin % 15 Vergi Tevkifatı Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.

 

03.05.2020 tarih ve 30144 sayılı Resmi Gazetede 2604 nolu “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır. Anılan Karar ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine eklenen alt bent ile Serbest (Döviz) Fonları için yapılacak stopajın oranı %15 olarak belirlenmiştir.

 

Bahse konu Cumhurbaşkanı Kararı metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

03 Haziran 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30144

 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 2604

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

2 Haziran 2020

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

2/6/2020 TARİHLİ VE 2604 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

MADDE 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“3) Serbest (Döviz) fonları için %15,”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.