slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 80 ) İstanbul, 29.07.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Tüm Türkiye’de Uygulanması 01.01.2020 Tarihine Ertelenmiştir.

 

27.07.2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de 6 sıra nolu “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

 

01.06.2017 tarihinden itibaren Kırşehir, 01.01.2018 tarihinden Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için başlamış olan Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi pilot uygulaması tüm Türkiye için 01.01.2020 tarihine uzatılmıştır. Tekrar bir uzatma olmaz ise uygulama 01.01.2020 tarihinde 2020 Ocak ayına ait beyanname/belge ile başlayacaktır.

 

Bahse konu Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

27 Temmuz 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30844

 

 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SIRA NO: 6)

 

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/1/2020 tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.