slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 75 ) İstanbul, 15.07.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

 

13.07.2019 tarih ve 30830 sayılı Resmi Gazetede 32 sayılı Karara ilişkin 2019-32/54 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

 

Anılan Tebliğ ile; 2008-32/35 sayılı tebliğin, Altın, gümüş, platin kredisi açılması başlıklı 8’inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan (Türkiye'de veya yurt dışında yerleşik kişilere tutarı en az 5 milyon ABD Doları ve ortalama vadesi bir yılın üzerinde olmak üzere,) düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bahse konu Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

13 Temmuz 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30830

 

 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/35)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019-32/54)

MADDE 1 – 29/5/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.