slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 72 ) İstanbul, 04.07.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasında 52 nolu “5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri” yayımlamıştır. 04.07.2019 tarihli ve KVK-52/ 2019-2 / Yatırım İndirimi – 38 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %8,84 (yüzde sekiz virgül seksen dört) olarak tespit edilmiştir.

 

Bahse konu Sirküler metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 52

 

Konusu                                    : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi                                        : 04/07/2019

Sayısı                                       : KVK-52 / 2019-2 / Yatırım İndirimi - 38

İlgili olduğu maddeler            : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

                                                    Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A

                                                    Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri     : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

 

2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,84 (yüzde sekiz virgül seksen dört) olarak tespit edilmiştir.

 

Duyurulur.

 

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkan V.