slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 69 ) İstanbul, 24.06.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Resmi Gazetede Limited Şirketten Tahsil Edilemeyen Vergi Borcunu Kanuni Temsilcilerden Takip Etmeden Önce Şirket Ortaklarından İstenebileceğine İlişkin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı Yayımlanmıştır.

 

20.06.2019 tarih ve 30807 sayılı Resmi Gazetede “Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun Esas No:2013/1 Karar No:2018/1 sayılı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar ile; limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun, şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediği yönünde karar vermiştir. Limited şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilemeyen veya edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun takip ve tahsiline ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununda ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da, kanuni temsilci ile ortak arasında bir öncelik sıralaması bulunmadığından, limited şirketin vergi borcunun tahsilinde ortağın takibine başlanabilmesi için kanuni temsilcinin takibinin gerekli olmadığı belirtilmiştir. 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 40’ıncı maddesine göre İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararlarına, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idare uymak zorundadır.

 

Bahse konu Karar metnine Sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firmsEk dosyayı indirmek için tıklayınız.