slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 66 ) İstanbul, 17.06.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Sanayi Sicil Belgesi Olanlara ve İhracatçı Birlikleri Üyelerine Kambiyo İşlemlerinde BSMV’ nin Kaldırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.

 

17.06.2019 tarih ve 30804 sayılı Resmi Gazetede 1149 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar ile;

 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispetinin tespitine ilişkin 98/11591 sayılı Bakanla Kurulu Kararının eki Karının 1 inci maddesinin (e) bendinde değişiklik yapılmıştır.

 

Yapılan değişiklik ile; kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 oranında Banka ve Sigorta Muamele Vergisi oranı aşağıdaki işlemler için sıfır olarak uygulanacaktır.

 

1) Sanayi Sicil Belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

2) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,

 

Bahse konu Karar metnine Sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firmsEk dosyayı indirmek için tıklayınız.