slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 64 ) İstanbul, 15.05.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı ile İlgili Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.

 

15.05.2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazetede 1106 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar ile;

 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispetinin tespitine ilişkin 98/11591 sayılı Bakanla Kurulu Kararının eki Karının 1 inci maddesinin (e) bendinde değişiklik yapılmıştır.

 

Yapılan değişiklik ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 oranında Banka ve Sigorta Muamele Vergisi alınacak olup, aşağıdaki işlemler için oran sıfır olarak uygulanacaktır.

 

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

 

Bahse konu Karar metnine Sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firmsEk dosyayı indirmek için tıklayınız.