slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 23 ) İstanbul, 10.01.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Vergiden İstisna Yurtiçi Gündelik Tutarı Belirlenmiştir.

 

Bilindiği üzere Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek yurtiçi gündelik tutarları Merkezi Bütçe Kanununa ekli H Cetveline göre belirlenmektedir. 31.12.2018 tarihli ve 30642 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlanmıştır.

 

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu H cetceline göre, özel sektör firmaları tarafından personelin 2019 yılında yaptığı yurtiçi seyahatleri nedeniyle ödenecek harcırah tutarının 61,50 TL’si Gelir Vergisinden (GVK24/2) istisna olacaktır. Bu tutarı aşan ödemeler net ücret ödemesi kabul edilerek vergiye tabi tutulacaktır.

 

Yurtdışı ülkelere ve KKTC’ye yapılacak seyahatlerde uygulanacak vergiden istisna gündelikler tutarları Harcırah Kanunu’nun 34 üncü maddesi gereğince mali yıl itibariyle Cumhurbaşkanınca belirlenmekte olup, bu gündeliklere ilişkin karar henüz yayımlanmamıştır.

 

Yündışı Hrcıraklar ile ilgili olarak karar yayımlandığında müşavirliğimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms