slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2018 / 128 ) İstanbul, 07.09.2018

Sayın Müşterilerimiz,
 
Değerli Meslektaşlar,
 
Konu: Yazar Kasa (ÖKC) İle Düzenlenen Günlük Z Raporlarını Gönderme Tercihlerinin 1 Ekim 2018 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığına Bildirmesi Gerekmektedir.
 
Bilindiği üzere 30.09.2017 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin (http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat ) 4 ve5 inci maddelerine göre, eski ve yeni nesil yazarkasalardan alınan günlük Z Raporlarına ait mail bilgilerin (faaliyetlerinde seyyar EFT-POS özellikli Ö.K.C kullananlar hariç) 01.10.2018 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.
 
Tebliğ hükümlerine göre Z Raporu bildirimi aşağıdaki üç yöntemden biri seçilerek yapılacaktır. 
1. ÖKC TSM Merkezi üzerinden, 
2. E-Arşiv izni almış Özel Entegratör Firmaların bilgi işlem sistemi üzerinden, 
3. İnternet Vergi Dairesi üzerinden oluşturulacak bildirim portalı üzerinden. 
 
Mükellefler İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu ve Şifresi ile https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/  internet adresine giriş yapıp tercihlerini 01.10.2018 tarihinden önce belirleyeceklerdir. 
 
Mükellefler 01.10.2018 tarihine kadar her hangi bir tercih bildirimde bulunmazlar ise "İnternet Vergi Dairesi" üzerinden yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. 
 
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ait mail bilgilerin GİB'e iletilmesi ÖKC TSM Merkezleri (TSM Açılımı "Trusted Service Manager" VEYA "Güvenlik Servis Sağlayıcı" olan TSM, ÖKC Üretîcisi tarafından yeni nesil ÖKC'lerin yönetilmesinde, yazılım güncelleme süreçlerinde, parametre yükleme işlemlerinde ve GİB Merkezi ile iletişimde kullanılan terminallerdir.) aracılığı ile yapılabildiğinden mükelleflerin; https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ adresinden ÖKC TSM Merkezi Tercihini seçmeleri yeterli olacaktır.
 
Ancak mükelleflerden teknik sorunları nedeni ile Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ait mail bilgileri, ÖKC TSM Merkezleri ile iletemeyecek durumda olanlar, GİB'den izin almak şartı ile E-Arşiv izni almış Özel Entegratör firmalar veya GİB Portal üzerinden bildirimde bulunacaklardır. 
 
Gelir İdaresine gönderilecek bilgiler her bir cihaz bazında; 
1. Toplam Satış Tutarı 
2. Toplam KDV Tutarı 
3. Cihaz sicil Numarası... vs. 
 
ÖKC Z Raporuna ait mali bilgiler AYLIK dönemler halinde olmak üzere ilgili olduğu ayı takip eden ayın 15'inci günü sonuna kadar GİB'e gönderilmek zorundadır.
 
Tebliğ ve Teknik Kılavuzda belirtilen yükümlülüklere uymayan mükelleflere, her bir tespit için 213 sayılı yasanın mükerrer 355 inci maddesinde belirtilen cezalar uygulanacaktır.
 
Saygılarımızla.
 
ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”
Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms