slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2017/103 E-Beyannameler İle İlgili Bazı Değişiklikler Yapılmıştır. 05.10.2017
2017/102 2017 Yılı 3. Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 04.10.2017
2017/101 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı. 02.10.2017
2017/100 Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına Sunulmuştur. 29.09.2017
2017/99 Altına Dayalı İç Borçlanma Senetlerinde Gelir Vergisi Tevkifatı Oranı Sıfırlandı. 28.09.2017
2017/98 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 14 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 28.09.2017
2017/97 4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 28.09.2017
2017/96 KDV 1 Beyannamesinde Yer Alacak Belge Sayısı Beyanı Ertelenmiştir. 28.09.2017
2017/96 KDV 1 Beyannamesinde Yer Alacak Belge Sayısı Beyanı Ertelenmiştir. 28.09.2017
2017/95 Serbest Bölgelerde, Diğer Ülkeler ile Yapılacak İşlemler Dışında Kalan Ödemelerde Türk Lirası Zorunluluğu Kaldırılmıştır. 20.09.2017
2017/94 Vergi Usul Kanunu’nun Pişmanlık ve Islah Başlıklı 371. Maddesine İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 20.09.2017
2017/93 KDV 1 Beyannamesinde Değişiklik Yapıldığına İlişkin GİB Duyurusu Yayımlanmıştır. 05.09.2017
2017/92 Olağanüstü Hal Kapsamında Yayımlanan 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Vergisel Düzenlemeler Yapılmıştır. 25.08.2017
2017/91 2017 Temmuz Ayına Ait Sigorta Primi ile Yapılandırılan Borçların Ödemesine İlişkin SGK Duyurusu Yayımlanmıştır. 25.08.2017
2017/90 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil olacaktır. 23.08.2017
2017/89 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. 18.08.2017
2017/88 2018 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlenmiştir. 18.08.2017
2017/87 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır. 18.08.2017
2017/86 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır. 18.08.2017
2017/85 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)-1 Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır. 18.08.2017
2017/84 LPG Teslimleri İle Bazı Petrol Ürünlerinin KDV Oranı ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır. 28.07.2017
2017/83 Motorlu Taşıtların Hurdaya Ayrılmasına İlişkin 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 27.07.2017
2017/82 Hakkında Herhangibir Tespit Bulunan Vergi Mükelleflerinin İnceleme Veya Takdir Öncesi İzaha Davet Edilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 26.07.2017
2017/81 Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapan Yönetmelik Yayımlanmıştır. 21.07.2017
2017/80 İş Kazasına Uğrayan Sigortalılar İçin Düzenlenen Ek APHB’de Faydalanılan Asgari Ücret Desteği Hakkında Genel Yazı Yayımlanmıştır. 21.07.2017