slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2017 / 108 ) İstanbul, 13.11.2017

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 14,47 Olarak Belirlendi.

 

11.11.2017 tarih ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de 484 Sıra No.lu “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Tebliğ ile; yeniden değerleme oranının 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi ) olarak tespit edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Bu oran 2017 yılı son geçici vergi dönemi ile ilgili olarak yapılacak değerlemelerde kullanılacak olup, tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

11 Kasım 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30237

 

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 484)

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.