slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2017 / 100 ) İstanbul, 29.09.2017

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına Sunulmuştur.

 

Maliye Bakanlığı’nca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca kabul edilen “Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı” 27.09.2017 tarihinde TBMM Başkanlığına gönderilmiştir. Tasarı, yürürlük maddesi hariç 128 adet madde ve 3 geçici madde olmak üzere toplam 131 maddeden oluşmaktadır.

 

Kanun tasarısında değişiklik yapılması öngörülen Vergi Kanunları aşağıdaki gibidir:

 

·        Kurumlar Vergisi Kanunu

·        Gelir Vergisi Kanunu

·        Katma Değer Vergisi Kanunu

·        Özel Tüketim Vergisi

·        Vergi Usul Kanunu

·        Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun

·        Gider Vergileri Kanunu

·        Veraset İntikal Vergisi Kanunu

·        Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

·        Damga Vergisi Kanunu

·        Harçlar Kanunu

·        Emlak Vergisi Kanunu

·        Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun

·        Değerli Kağıtlar Kanunu

 

Bahse konu Kanun Tasarısı metnine Sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firmsEk dosyayı indirmek için tıklayınız.