slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 46 ) İstanbul, 18.03.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Yurt Dışına Çıkış Harcı 50,00 TL.’dan 150,00 TL.’na Çıkartılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.

 

18.03.2022 tarih ve 31782 sayılı Resmi Gazetede 5307 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar ile; daha önce 50,00 TL. olan yurt dışına çıkış harcı 18.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 150,00 TL.’na çıkartılmıştır. 18.03.2022 tarihinde yurt dışına çıkacaklardan bu tarihten önce ödenmiş olan yurt dışı çıkış harçlarına fark alınmayacaktır.

 

Söz konusu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

18 MART 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31782

 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 5307

 

Ekli “Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Kararın yürürlüğe konulmasına, 5597 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

17 Mart 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE

DAİR KARAR

 

MADDE 1- (1)8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan harç tutarı 150 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinde yapılan yurt dışına çıkışlarda, bu tarihten önce yapılmış harç ödemeleri için fark ikmal edilmez.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.