slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 25 ) İstanbul, 12.01.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Sınırı 2.030 TL. ye Çıkarılmıştır.

 

Türkiye Merkez Bankası tarafından çıkarılan ve 12.01.2019 tarih ve 30653 sayılı Resmi Gazetede 2019/1 sayılı Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Anılan tebliğ ile; Bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst sınırı 28.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 1.600,00 TL. den 2.030,00 TL. na çıkartılmıştır. 2010 /2 sayılı Tebliğ’den önce bastırılan çeklerden ötürü her bir çek yaprağı için ödeme sınırı ise 840,00 TL. den 1.255,00 TL. na çıkarılmıştır.

 

Bahse konu Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

12 Ocak 2019 CUMARTESİ                                        Resmî Gazete                                                    Sayı: 30653

 

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE

ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2019/1)

 

MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “binaltıyüz Türk Lirası” ibareleri “ikibinotuz Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “dokuzyüzkırk Türk Lirası” ibareleri “binikiyüzellibeş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 28/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.