slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 17 ) İstanbul, 08.01.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı. 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, www.ebeyanname.gib.gov.tr internet sitesinde yayımladığı duyurulara aşağıda yer verilmiş olup, değişiklikler nedeniyle Beyanname Düzenleme Programının (BDP) güncellenmesi gerekmektedir.

 

Kurum Geçici Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Duyurusu:

 

2018 yılı 4. Dönem Kurum Geçici Beyannamesinin Matrah Bildirimi kulakçığında yer alan "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünün sonuna, - Yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı (7143 sayılı Kanun 10/13 md.), Yurt dışı iştirak kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.), Yurt dışı şube kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.), Yurt dışı tasfiye kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.) satırları eklenmiştir.

 

Yapılan bu değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

 

Damga Vergisi Değişiklik Duyurusu:

 

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 63 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca Damga Vergisi Kanunu’nda yer alan azami vergi tutarı ve Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmiştir.

 

Damga Vergisi Değişiklikleri sonucunda E-Beyanname programlarında değişiklikler yapılmış olup, yapılan bu değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms