slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 15 ) İstanbul, 03.01.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: İndirimli Uygulanmakta Olan Bazı KDV, ÖTV ve Harç Oranlarının Süreleri 31.03.2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

 

31.12.2018 tarih ve 30642 4. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede 535 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararnamesi” yayımlanmıştır. Anılan Karar ile; Katma Değer Vergisi Kanununda, Özel Tüketim Vergisi Kanununda ve Harçlar Kanununda yer alan bazı oranların indirim süreleri 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

1. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

 

KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına eklenen “Geçici Madde 3” de yer alan %18 oranında KDV’ye tabi konutların ve iş yerlerinin teslimlerinde %8 oranındaki KDV uygulamasına 31.03.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edilecektir.

 

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 (Yarı römorklar için çekiciler, 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve özel amaçlı motorlu taşıtlar) ve 8716.20.00.00.00, 8716.31.00.00.00, 8716.39,8716.40.00.00.00 (31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yer alan 541 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen ibare) pozisyonunda yer alan malların tesliminde KDV oranı 31.03.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) %1 olarak uygulanacaktır.

 

Yeni Kararda, indirimli orana tabi iade işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim edilen mallar (Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş yeni araçlar hariç) nedeniyle yüklenilen vergilerin dahil edilmeyeceği ifade edilmiştir. Söz konusu karada yer alan uygulama 31.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Böylece Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş yeni araçların 31.10.2018-31.03.2019 tarihleri arasında indirimli oranla tesliminde KDV iadesine imkan tanınmıştır.

 

2. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

 

31.03.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı malların vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

 

Mal İsmi

Vergi Oranı

31.03.2019 Tarihine Kadar Geçerli Vergi Oranı

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

 

 

- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) %50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

 

 

-- İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³'ün altında olanlar

15%

5%

-- İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³'ün altında olanlar

15%

5%

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

10%

5%

- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

   

-- Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler

15%

5%

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

10%

5%

- Diğerleri

   

 -- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler

   

--- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar

45%

30%

--- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar

50%

35%

--- Diğerleri

60%

60%

-- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler

   

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler

   

---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

45%

30%

---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar

50%

35%

---- Diğerleri

60%

60%

--- Diğerleri

   

---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

100%

100%

---- Diğerleri

110%

110%

-- Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler

   

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler

 

 

---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

100%

100%

---- Diğerleri

110%

110%

--- Diğerleri

160%

160%

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

   

--- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler

3%

3%

-- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler 3 --- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

7%

7%

--- Motor gücü 120 kW'ı geçenler

15%

15%

 

31.03.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listedeki mallardan ekli (3) sayılı cetvelde yer alanların (klima, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri,) özel tüketim vergisi oranı %0 olarak belirlenmiştir. (287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ekli (3) sayılı cetvel 01.11.2018 tarih ve 2018/143 sayılı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.)

 

3. Harçlar Kanununda Yapılan Düzenlemeler:

 

Harçlar Kanunu’na ekli (4) sayılı Tarifenin I-Tapu İşlemleri başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendinde sayılan tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, 31.03.2019 (bu tarih dahil) tarihine kadar konut ve işyerleri için (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) binde 15 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Bahse konu Karar metnine Sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 Ek dosyayı indirmek için tıklayınız.