slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 14 ) İstanbul, 03.01.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 5 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

 

31.12.2018 tarih 30642 3. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 5 seri nolu Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile; Uygulama Genel Tebliğinin II/C/1.2.1 ve II/C/1.3 bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan (87.03 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 200.000 TL’nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların) % 90 üstü ve altı engellilere uygulanan istisna tutarı 247.000 TL. na çıkartılmış, yine aynı tebliğin II/C/5.1 bölümü üçüncü paragrafında yer alan ithalat istisnası sınırı 200.000 TL. dan 247.000 TL. na çıkartılmıştır.

 

Bahse konu Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

31 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30642 (3. Mükerrer)

 

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 5)

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “200.000 TL’nin” ibareleri “247.400 TL’nin” şeklinde,

b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “200.000 TL’yi” ibaresi “247.400 TL’yi” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.