slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 2 ) İstanbul, 02.01.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Asgari Geçim İndirimi Tutarları Değişmiştir.

 

Bilindiği üzere, Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. Maddesine göre asgari geçim indirimi uygulanmaktadır. Asgari geçim indiriminin hesaplanması sene başındaki asgari ücretin yıllık tutarından hareketle yapılmaktadır.

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2018/1 sayılı Kararı uyarınca, 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olacak aylık brüt asgari ücret tutarı 2.558,40 TL olmuştur. Buna göre, 2019 yılında elde edilecek ücret gelirlerine uygulanacak olan asgari geçim indirimi hesaplamasında dikkate alınacak asgari ücretin yıllık tutarı (2.558,40 X 12 = ) 30.700,80 TL olacaktır. Asgari Geçim İndirimi hesaplama formülü aşağıdaki gibidir.

 

A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15

 

Asgari ücretin yıllık brüt tutarının ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranın uygulanması sonucu bulanacak tutarın %15 vergisinin hesaplanması ve verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilecektir.

 

Asgari ücret değişikliğine paralel olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. Maddesi uyarınca ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanacak olan asgari geçim indirimi tutarları 2019 yılı için geçerli olmak üzere aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

KİŞİSEL DURUMU

 

AYLIK ASGARİ

GEÇİM İNDİRİMİ (TL)

Bekar

0,50

191,88

Evli Eşi Çalışan Çocuksuz

0,50

191,88

Evli Eşi Çalışan 1 Çocuklu

0,575

220,66

Evli Eşi Çalışan 2 Çocuklu

0,65

249,44

Evli Eşi Çalışan 3 Çocuklu

0,70

287,82

Evli Eşi Çalışan 4 Çocuklu

0,75

307,01

Evli Eşi Çalışan 5 veya daha fazla Çocuklu

0,80

326,20

Evli Eşi Çalışmayan Çocuksuz

0,60

230,26

Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu

0,675

259,04

Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu

0,75

287,82

Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu

0,80

326,20

Evli Eşi Çalışmayan 4 Çocuklu

0,85

326,20

Evli Eşi Çalışmayan 5 veya daha fazla Çocuklu

0,85

326,20

 

Not: Asgari geçim indirimi ile ilgili açıklamalar 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde mevcuttur.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms