slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 1 ) İstanbul, 02.01.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Belirlenmiştir.

 

1. ASGARİ ÜCRET :

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 25.12.2018 tarih ve 2018/1 sayılı Kararı uyarınca, 2019 yılında geçerli olacak asgari ücret aşağıdaki şekildedir. (27 Aralık 2018 Tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazete):

 

Anılan kararda Milli seviyede tek asgari ücret tespitine karar verilmiş olup,

 

2019 Yılında Uygulanacak Tutar ( 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 Arası) :

 

GÜNLÜK

     AYLIK    .

85,28 TL

2.558,40 TL

 

Bahse Konu Komisyon Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

 

2. SİGORTA PRİM HESABINA ESAS KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRLARI :

 

Değişen asgari ücret tutarına bağlı olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca prim kesintisi hesabına esas kazancın alt ve üst sınırlarının yeni tutarlarının da aşağıdaki şekilde dikkate alınması gerekmektedir:

 

2019 Yılında Uygulanacak Tutar ( 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 Arası) :

 

 

Günlük Tutar

Aylık Tutar

Alt sınır (Taban)

85,28 TL

2.558,40 TL.

Üst sınır (Tavan)

639,60 TL

19.188,00 TL.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. Maddesindeki diğer hükümlerin de uygulamada dikkate alınması gerekmektedir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

27 Aralık 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30638

 

 

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

 

Karar Tarihi : 25/12/2018

Karar No :  2018/1

 

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 06/12/2018 tarihinde başladığı çalışmalarını 25/12/2018 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,

2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında (85,28) seksen beş lira yirmi sekiz kuruş olarak tespitine oy birliğiyle,

3) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle,

karar verilmiştir.

 

GEREKÇE

 

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

 

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

 

Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2019 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

 

İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini; 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında (85,28) seksen beş lira yirmi sekiz kuruş olarak belirlemiştir.

 

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücret, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.