slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2018 / 57 ) İstanbul, 10.05.2018

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

 

09.05.2018 tarih ve 30416 sayılı Resmi Gazetede 2018/11658 sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlanmıştır. Anılan Karar ile; Katma Değer Vergisi Oranlarını tespit eden 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 20 nci sıra eklenmiştir.

 

Buna göre, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlere 01.06.2018 tarihinden itibaren %1 oranında KDV uygulanması sağlanmıştır.

 

Bahse konu Karar metnine Sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firmsEk dosyayı indirmek için tıklayınız.