slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2018 / 56 ) İstanbul, 07.05.2018

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Döviz Gelirlerine Dayalı Kredi Kullanımı İçin SMMM veya YMM Onaylı Rapor İbrazı Gerekmektedir.

 

Bilindiği üzere, 25.01.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 02.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan, 2018/11185 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da değişiklikler yapılmış ve Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt içinden ve yurt dışından döviz kredisi kullanması döviz geliri olma şartına bağlanmıştır. Kredi kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan döviz kredilerinde döviz geliri olma şartı aranılmamakta olup, bu krediler için bağımsız denetim zorunluluğu getirilmişti.

 

TCMB tarafından yayımlanan 02.05.2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde sermaye ve menkul kıymetlerin Türkiye’ye ithaline ve Türkiye’den ihracına ilişkin usul ve esasların yanında yurt dışından ve yurt içinden döviz kredisi kullanımlarına ilişkinde usul ve esaslar da düzenleme yapılmıştır.

 

Anılan Genelgede; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Karara ilişkin tebliğ (2008-32/34) çerçevesinde;

 

Türkiye’ye Yabancı Sermaye Girişi,

Türkiye’de Yurtdışına Sermaye İhracı,

Menkul Kıymetlerin Türkiye’ye Giriş Ve Çıkışı,

Yabancıların Gayrimenkul Gelirlerinin Yurtdışına Transfer,

Döviz Kredileri,

Yurtdışından Kredi Alınması,

Yurtiçinden Kredi Alınması,

Gayrinakdi Krediler,

TL Ve Döviz Tevdiat Hesapları,

Holding Şirketler ve Bünyesindeki Şirketler İçin Avantajlı İmkanlar Getiren Kredi Düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Genelge’nin 16. maddesinde de açıkça belirtildiği üzere; döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerden kredi kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD dolarının altında olanlar, kullanmak istedikleri kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamının son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşmaması kaydıyla döviz kredisi kullanabilirler. Ancak bu kredinin kullanımı için son üç mali yılın döviz gelirlerinin; konsolide olmayan finansal tablolar esas alınarak SMMM veya YMM tarafından onaylanacak bir rapor ile tevsiki gerekmektedir.

 

Döviz kredisi kullanımı için onaylı rapor ile beraber TCMB tarafından 02.05.2018 tarihinde yayımlanmış “Sermaye Hareketleri Genelgesi” ekinde yer alan Döviz Gelirleri Beyan Formunun (Ek:2) bankalara ve finansal kuruluşlarına ibraz zorunluluğu getirilmiştir.

 

Bahse konu Genelge metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

 

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/d58bd2eb-b966-4765-a0cc-626c507449d8/Sermaye+Hareketleri+Genelgesi+-+2+May%C4%B1s+2018.pdf?MOD=AJPERES&CVID=&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms