slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.\r\n


4 Mayıs 2008 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26866

YÖNETMELİK

YÖNETMELİKLER

             Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/7/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

             “EK-I

Tablo 1

Motorlu araç işletenleri için 1/7/2008 tarihinden itibaren

uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

 

Teminatlar (YTL)

 

A- Maddi 5

B- Tedavi Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

 

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç    Başına

Kaza Başına

Kişi     Başına

Kaza Başına

Kişi    Başına

Kaza Başına

 

 

1

Otomobil

12.500

25.000

125.000

625.000

125.000

625.000

 

2

Taksi

12.500

25.000

125.000

625.000

125.000

625.000

 

3

Minibüs      (Sürücü dahil 9-15 koltuk)

12.500

25.000

125.000

1.250.000

125.000

1.250.000

 

4

Otobüs       (Sürücü dahil 16-25 koltuk)

12.500

25.000

125.000

2.125.000

125.000

2.125.000

 

5

Otobüs

12.500

25.000

125.000

3.250.000

125.000

3.250.000

 

6

Kamyonet

12.500

25.000

125.000

1.250.000

125.000

1.250.000

 

7

Kamyon

12.500

25.000

125.000

1.250.000

125.000

1.250.000

 

8

İş Makinesi 1

12.500

25.000

125.000

1.250.000

125.000

1.250.000

 

9

Traktör

12.500

25.000

125.000

625.000

125.000

625.000

 

10

Römork 2

12.500

25.000

125.000

1.250.000

125.000

1.250.000

 

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

12.500

25.000

125.000

375.000

125.000

375.000

 

12

Tanker

12.500

25.000

125.000

1.250.000

125.000

1.250.000

 

13

Çekici

12.500

25.000

125.000

1.250.000

125.000

1.250.000

 

14

Özel Amaçlı Taşıt 3

12.500

25.000

125.000

625.000

125.000

625.000

 

20

Diğer Araçlar 4

12.500

25.000

125.000

625.000

125.000

625.000

 

 

1 Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.

2 İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.

3 Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

4 Yukarıdaki tanımlamalara girmeyen araçlar.

5 Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.

 

Tablo 2

Motorlu araç işletenleri için 1/1/2009 tarihinden itibaren
uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

  

Teminatlar (YTL)

 

A- Maddi 5

B- Tedavi Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

 

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç    Başına

Kaza Başına

Kişi     Başına

Kaza Başına

Kişi    Başına

Kaza Başına

 

 

1

Otomobil

15.000

30.000

150.000

750.000

150.000

750.000

 

2

Taksi

15.000

30.000

150.000

750.000

150.000

750.000

 

3

Minibüs      (Sürücü dahil 9-15 koltuk)

15.000

30.000

150.000

1.500.000

150.000

1.500.000

 

4

Otobüs       (Sürücü dahil 16-25 koltuk)

15.000

30.000

150.000

2.550.000

150.000

2.550.000

 

5

Otobüs

15.000

30.000

150.000

3.900.000

150.000

3.900.000

 

6

Kamyonet

15.000

30.000

150.000

1.500.000

150.000

1.500.000

 

7

Kamyon

15.000

30.000

150.000

1.500.000

150.000

1.500.000

 

8

İş Makinesi 1

15.000

30.000

150.000

1.500.000

150.000

1.500.000

 

9

Traktör

15.000

30.000

150.000

750.000

150.000

750.000

 

10

Römork 2

15.000

30.000

150.000

1.500.000

150.000

1.500.000

 

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

15.000

30.000

150.000

450.000

150.000

450.000

 

12

Tanker

15.000

30.000

150.000

1.500.000

150.000

1.500.000

 

13

Çekici

15.000

30.000

150.000

1.500.000

150.000

1.500.000

 

14

Özel Amaçlı Taşıt 3

15.000

30.000

150.000

750.000

150.000

750.000

 

20

Diğer Araçlar 4

15.000

30.000

150.000

750.000

150.000

750.000

 

 

 

1 Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.

2 İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.

3 Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

4 Yukarıdaki tanımlamalara girmeyen araçlar.

5 Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.

 

 

Tablo 3

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar için

 1/7/2008 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

 Teşebbüs Sahipleri

Teminatlar (YTL)

 

   A- Maddi

B-Tedavi Gideri

C- Sakatlanma ve ölüm

 

 

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

 

 

1-Gözetim işlemi yapanlar    (otoparklar-garajlar)

12.500

25.000

125.000

625.000

125.000

625.000

 

2- Onarım ve bakım üstlenenler    (tamirhane-servis istasyonları)

12.500

25.000

125.000

625.000

125.000

625.000

 

3- Alım-satım ile uğraşanlar     (galeriler)

12.500

25.000

125.000

625.000

125.000

625.000

 

 

 

Tablo 4

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar için

 1/1/2009 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

 Teşebbüs Sahipleri

Teminatlar (YTL)

 

   A- Maddi

B-Tedavi Gideri

C- Sakatlanma ve ölüm

 

 

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

 

 

1-Gözetim işlemi yapanlar    (otoparklar-garajlar)

15.000

30.000

150.000

750.000

150.000

750.000

 

2- Onarım ve bakım üstlenenler    (tamirhane-servis istasyonları)

15.000

30.000

150.000

750.000

150.000

750.000

 

3- Alım-satım ile uğraşanlar     (galeriler)

15.000

30.000

150.000

750.000

150.000

750.000

 

                                                                                                                                                                                               

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/7/2007

26582

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

                      6/2/2008

26779