slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

01.01.2019 Tarihinden itibaren uygulanacak olan düzenlemeler yayımlanmıştır.

01.01.2019 Tarihinden itibaren uygulanacak olan düzenlemeler yayımlanmıştır.


2
Oca
2019
31/12/2018 tarihli ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğlerde; bazı kanun ve tebliğlerde yer alan maktu had ve tutarların yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir....
 
2
Oca
2019
540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki yakıt motorlu olan; motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan benzeri tekerlekli taşıtlardan motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler ile aynı taşıtlarda...