slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden tespit edilmiştir.


24.09.2018 tarih ve 30545 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 132 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alanlarının (Otomobil, SUV, arazi taşıtı ve benzeri insan taşımaya mahsus araçların) özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden tespit edilmiştir.  

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.