slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

VERGİDE YAPILANDIRMA BAŞLADI.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 

 

Söz konusu Kanun ile,

 

 

 

 • 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,

   

 • Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,

   

 • Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,

   

 • Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,

   

 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

   

 • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,

   

 • İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

   

 • Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,

   

 • Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,

   

 • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,

   

 • Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,

   

 • 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

   

 • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,

   

 • Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,

   

 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,

   

 • Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

   

 

gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

 

 

 

Söz konusu Kanun için tıklayınız.