slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliği (Seri No:1) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Tebliğde, bahse konu Anlaşmanın vergisel hükümler içeren 9 uncu maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, gelir ve kurumlar vergisi, damga vergisi, emlak vergisi, kaynak kullanımı destekleme fonu ve tapu siciline tescil harcı uygulamaları hakkında açıklayıcı bilgiler yer almaktadır.


02.02.2018 tarihli ve 30320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliğinde; onaylanması 6765 sayılı Kanun ile uygun bulunan 24.12.2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi'ne İlişkin Anlaşma"ya dair açıklamalar yapılmıştır.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğ Eki için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.