slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Tarih : 11.04.2008

Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) ile İlgili Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 109) Yayımlandı"

11 Nisan 2008 Tarihli ve 26844 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 109 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine göre; tebliğde belirtilen şartları sağlayan mükelleflere Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından tebliğ ekinde örneği yer alan HİS Sertifikası verilecek ve bu belgeye sahip olan mükelleflerin nakden ve/veya mahsuben iade talepleri tutarına bakılmaksızın, teminat ve inceleme raporu veya YMM tasdik raporu aranılmadan yerine getirilecektir.

  

Bu mükelleflerin nakden iade talepleri, belgelerin tamamlandığı tarihi izleyen 5 iş günü içinde yerine getirilecek, mahsuben iade talepleri ise belgelerin tamamlandığı tarih itibariyle hüküm ifade edecektir.

 

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.