slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Tarih : 13.07.2017

İhracat E-fatura Uygulaması Hakkında Önemli Bilgilendirmeler

Değerli Müşterimiz,

       

İhracatta e-fatura uygulaması ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular ve karşılaşabilecek sorunlarda izlenmesi gereken yollar aşağıda belirtilmiştir.

-E-fatura uygulaması gümrük işlemleri kılavuzunda yer alan zorunlu bölümlerin mutlaka doldurulması gerekmektedir.
-İhracat beyannamesi ek belgelerde, gümrük idaresine basılı olarak sunulması zorunlu olmayan e-fatura numarasının belirtilmesine gerek yoktur.
-Serbest Bölge ve Bedelsiz ihracatlarda e-fatura uygulaması zorunludur.
-Hazırlanan alt yapı ile vedop intaç tarihleri ilk olarak bu sistemde görülebilecektir.
-Geçiş aşamasında hata alınıp e-fatura kağıt çıktısı ile işleme alınan beyannamelere ait manuel giriş yetkisi mükelleflere verilecektir. Yapılan işlemlere ait id numaraların girişi , yapılacak duyuru ile belirlenen adresten yapılabilecektir.
-Aynı fatura ile iki beyanname açılması mümkün olmadığından özellikle geçici çıkış olarak gönderilen ambalaj ürünlerine ait işlemlerde ayrı fatura kesilmesi gerekmektedir.


*Güncel işlemlerde gtip , birim ve kap alanları hata vermiyor ve beyanname tescilini engellemiyor. E-fatura’ya geçiş amaçlarından biri de sistem üzerinden kontrol yapılması olduğu için kısa sürede bu alanlar da zorunlu hale getirilecek ve beyanname ile uyumsuz olması durumunda tescil işlemini engelleyecektir.
Özellikle dahilde işleme izin belgesi kullanan firmaların belgelerindeki miktarlara uygun olarak fatura kesmesi önem arz etmektedir.

*Faturası başarılı olarak iletilen ve başvuru süreci 2 saati aşmasına rağmen süreci tamamlanmayan işlemler de ‘’sonradan manuel olarak giriş yapılması koşuluyla’’ e-fatura çıktısı ile işlem yapılmasına izin verilmektedir.

**E-fatura ile ilgili aşağıdaki internet sitesinde yapılan güncel duyuruların takip edilmesi önemlidir.

http://www.efatura.gov.tr/anasayfa.html

Yaşanabilecek problemlerde ,sorunun kaynağına göre aşağıdaki yolları izleyebilirsiniz.

**Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından alınan hatalar ve yaşanan sorunlar ile ilgili aşağıdaki forum sayfası kullanılmalı. Ücretsiz olarak forum sayfasına üye olarak teknik olarak yaşanan sorunlar buradan iletebilir.
Ayrıca daha önce sorulan yüzlerce soruya arama bölümünden ulaşılması mümkün.

http://forum.efatura.gov.tr/main_page.php

**Gümrük Bölümü ile ilgili sorunlarda ilgili konusunda alanında uzman kişilerin yanıtlayacağı aşağıdaki mail adresinden faydalanabilirsiniz. Sorunlara ait görsel ve durumu tüm detayı ile birlikte izah eden mail gönderilmesi çözüm bulma sürecinde zaman kazandıracaktır.
Mail : e-fatura@gtb.gov.tr

**Maliye Bölümü ile ilgili sorunlarda: Elektronik Defter ve Belge Yönetim Müdürü – Sn. Şahin Engin Uysal’a mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Maillerinizde VKN numarası, Zarf id’si ve e-fatura numarasını belirtmeniz gerekmektedir.
Mail : euysal@gelirler.gov.tr

Saygılarımızla,